ROZBÓRKI

Wykonujemy rozbiórki budynków wysokościowych, obiektów na gęsto zabudowanych terenach oraz w ciasnych, trudno dostępnych miejscach, włącznie gmachów i dużych obiektów na terenie zakładów przemysłowych.

Zapewniamy utylizację odpadów i gruzu powstających w ramach naszej działalności.

Następnie poddajemy materiał recyklingowi i traktujemy go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, włącznie klasyfikacji poszczególnych kategorii odpadów.

Powyższe zapewniamy zgodnie z aktualnymi procesami technologicznymi. Na zapleczu naszej spółki znajduje się również bogato wyposażony tabor maszyn i pojazdów, za którego pomocą możemy zrealizować nawet najbardziej złożone projekty. W ramach robót wyburzeniowych zapewniamy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie zgody na wyburzenie obiektu, recykling gruzu oraz zagospodarowanie terenu.