ROZBIÓRKA DOMU NR 1799 W KARWINIE-MIZEROWIE

Przedmiot zamówienia stanowiła rozbiórka 10-kondygnacyjnego żelbetowego domu wielomieszkaniowego o wysokości łącznej ok. 30 m. Przed rozpoczęciem robót wytyczono sieci inżynieryjne, które zostały przebudowane i odłączone. Następnie ręcznie zdemontowano wyposażenie, rdzenie sanitarne, podłogi, okna, drzwi, wykładziny oraz pozostały osprzęt techniczny. Po mechanicznym wyburzeniu obiektu, wraz z usunięciem podłogi, jamę zasypano ziemią i wykonano ostateczne zagospodarowanie terenu z wysiewem traw. Gruz usuwany był na bieżąco. Dotknięte robotami tereny utwardzone zostały przywrócone do stanu pierwotnego ułożeniem warstwy bitumicznej.