DEMONTAŻ I ROZCIĘCIE 450T – ŻURAW BRAMOWY Z CHWYTAKIEM

Demontaż urządzeń technologicznych i rozbiórka wyłączonego z ruchu żurawia na składowisku. Rozcięcie złomu stalowego do wymiarów wsadu.