ROBOTY SANACYJNE NA TERENIE AGLOMERACJI SPÓŁKI VÍTKOVICE, A. S.

Wyburzenie kompleksu 42 budynków obejmujące również likwidację komina aglomerowni o wysokości 100 m metodą strzałową, kruszenie gruzu żelbetowego oraz wykonywanie kolejnych powiązanych czynności. Rozbiórki wykonywane były kompletnie do poziomu -3,0 m. Materiał poddawany był kruszeniu bezpośrednio na placu budowy i znowu wykorzystany do zasypywania wykopów. Na całym terenie budowy zagospodarowano teren metodą nawierzchni „przemysł” oraz „las”, po czym następowało wysadzanie drzew i krzewów.