TR VÝŠKOV – ROZBIÓRKA BUDYNKÓW 18+19 KLUB I PRZEDSZKOLE

Przedmiot zamówienia obejmował mechaniczną rozbiórkę obiektu klubu i przedszkola, sortowanie oraz układanie odpadów, odłączenie sieci oraz przygotowanie terenu dla kolejnej budowy parkingu. W skład wykazu robót wchodziło również rozkruszenie betonu w celu jego wykorzystania przy następnej budowie parkingu.