KOMPLEKSOWĄ REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

zapewniamy za pomocą własnego sprzętu

Usługi

KOMPLEKSOWĄ REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

zapewniamy za pomocą własnego sprzętu

Usługi

POLANSKÝ s.r.o.

Filozofię spółki POLANSKÝ s.r.o. kształtują podstawowe zasady: wysoka jakość pracy, elastyczne podejście do wymagań klienta oraz kompleksowość dostaw w branży budownictwa, rozbiórki, robót ziemnych, robót na wysokości, transportu drogowego oraz recyklingu.

Potęga naszej spółki tkwi w świadczeniu systemowych rozwiązań, które rozwijają się na podstawie doświadczenia naszych specjalistów w wielu branżach. Potrafimy być bardzo elastyczni wobec oczekiwań i potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów.

FIRMA BUDOWLANA 2020 ROKU

W 2020 roku zdobyła firma POLANSKÝ s.r.o. nagrodę FIRMA BUDOWLANA ROKU

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Budownictwa przy współpracy z Ministerstwem Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej ogłosiło wyniki konkursu Najlepszy producent materiałów budowlanych 2020 roku oraz Firma budowlana 2020 roku.

Uroczystość odbyła się w dniu 4.11.2021 w lokalach Fundacji ABF przy udziale organizatorów konkursu, przedstawicieli jury oraz wszystkich uczestników konkursu.

Przedstawiciele naszej spółki odebrali nagrodę z rąk pana Jerzego Nouzy, Prezydenta Stowarzyszenia Przedsiębiorców Budownictwa oraz dyrektora technicznego Pavla Ševčíka.

BRANŻE DZIAŁALNOŚCI

Link to: ROZBIÓRKA KOMINÓW PRZEMYSŁOWYCHLink to: ROZBÓRKILink to: KONSTRUKCJE STALOWELink to: BUDOWNICTWO KUBATUROWE

Link to: ROBOTY ZIEMNELink to: OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJLink to: OBIEKTY ENERGETYCZNE I LINIOWELink to: SPECJALISTYCZNE PRACE NA WYSOKOŚCI
Link to: REALIZACJA I SANACJA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCHLink to: DROGI, TERENY UTWARDZONELink to: TRANSPORT DROGOWYLink to: ZAKŁAD RECYKLINGU MATERIAŁÓW

Probíhající realizace

Likvidace ocelárny na území areálu VÍTKOVICE STEEL a.s.

Odstranění komplexu stávajících budov pro výrobu oceli.

Energetická úsporná opatření v rámci objektů společnosti Tawesco

Rekonstrukce střešního pláště souboru hal spočívající v odstranění původního pláště a montáž nového souvrství včetně hromosvodu a záchytného systému. Dále se provádí odstranění starého osvětlení, kabelových tras a nahrazuje se novými.

Sanace, revitalizace a rekultivace území po těžbě štěrkopísku v Hlučíně

V tomto projektu jde o realizaci těchto objektů – úprava a zkapacitnění vodního toku Vařešinka, bezpečností přeliv, výpustný objekt, úprava koryta a a výškový schod v korytě bezpečnostního přelivu.

TR Líšeň-přestěhování provozů a adaptace BSP

Jedná se o stavební úpravy BSP (objekt „A“), přístavba garáže pro montážní plošinu, úprava VO, zpevněné plochy okolo BSP, oplocení, přípojka splaškové kanalizace a úprava zabezpečení.

VD Letovice, rekononstrukce VD vč. odstranění sedimentů

Kompletní rekonstrukce vodního díla. Demolice přelivu, skluzu, přemostění, vývaru a výstavby nových konstrukcí, které nahrazují demolované objekty. Opevnění návodního líce, odtěžení stávající koruny hráze. Součásti je těžba sedimentů a jejich stabilizace.

Přístavba administrativní budovy - Ropice

Kompletní výstavba třípatrové obdélníkové přístavby s rozšířeným prvním nadzemním podlažím, která bude propojena se stávající administrativní budovou spojovací chodbou a spojovacím krčkem. Realizace zahrnuje zemní a bourací práce, základové,  nosné, stropní a střešní konstrukce, veškeré inženýrské sítě a stavební práce jako jsou podlahy, omítky, obklady, malby a nátěry, zámečnické a klempířské konstrukce.