ROZBIÓRKA TECHNOLOGII OLBRAMOVICE

Przedmiot zamówienia stanowiło wyburzenie silosu żelbetowego z wywozem gruzu na wyznaczone przez zamawiającego miejsce, rozbiórka technologii włącznie zewnętrznych przenośników taśmowych oraz przetworzenie złomu według wymaganej wielkości, przeróbka konstrukcji żelbetowej budynku sortowania wtórnego w celu zainstalowania nowej technologii.