ROZBIÓRKA MOSTU – REMONT DROGI, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Przedmiot realizacji dzieła stanowiła rozbiórka istniejącej konstrukcji mostu wraz z urządzeniami dylatacyjnymi i łożyskami. Przyczółki mostowe i filary pozostały dla kolejnych etapów budowy, konstrukcje zostały podparte na stojakach systemowych. Wszelki odpad utylizowany był zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami.