LIKWIDACJA URZĄDZEŃ DYSTRYBUCJI POWIETRZA DP3

Demontaż i ekologiczna utylizacja DP3, wraz z układami rurociągowymi, technologiami, urządzeniami pomocniczymi oraz konstrukcjami stalowymi w obrębie aparatu DP3.