ROZBIÓRKA MAGAZYNU PODKŁADEK

Rozbiórka magazynu podkładek przy zachowaniu i przebudowie zadaszenia magazynu oraz przygotowanie placu budowy do realizacji hali czyszczenia kęsów.