Demolice

Provádíme demolice výškových budov, objektů v hustě zastavěných oblastech i v stísněných prostorech, včetně rozsáhlých staveb v průmyslových areálech. Zajišťujeme likvidaci odpadu a sutin vyplývající z naší činnosti. Materiál následně recyklujeme a nakládáme s ním dle platné legislativy, včetně jeho zatřídění do kategorií.

Tyto činnosti realizujeme v souladu s platnými technologickými postupy. Součástí zázemí společnosti je rozsáhlý strojní a vozový park umožňující nám realizovat i ty nejnáročnější projekty. V rámci demoličních prací zajišťujeme zpracování projektové dokumentace, demoličního výměru, recyklaci sutin nebo úpravu pozemků pro další využití.