ROZBIÓRKA REMIZY STRAŻACKIEJ NR 219

Rozbiórka remizy strażackiej i kolejna ekologiczna likwidacja powstałych odpadów. W skład realizacji wchodziło również odłączenie obiektu od sieci inżynieryjnych oraz ostateczne zagospodarowanie terenu.