TOR WOZU GAŚNICZEGO KB 11

Wykonanie kompletnej rozbiórki, demontażu oraz wymiana podłoża pod wóz gaśniczy KB 11.