DEMONTAŻ I LIKWIDACJA CHŁODNI KOMINOWYCH – DARKOV

Przedmiot zamówienia stanowiła rozbiórka żelbetowej i stalowej części nadziemnej chłodni kominowych na kopalni 9 Maja, ČSA oraz Lazy, wraz z kompletną rozbiórką technologii zabudowanej w chłodniach. Na terenie byłych kopalń 9 Maja oraz ČSA zapewnialiśmy również usuwanie materiałów AZC – obudowa chłodni kominowej.