ROZBIÓRKA ZBIORNIKA GAZOWEGO, REKULTYWACJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁU METALOWEGO

Rozbiórka budynku stacji mieszania, filtrów, dróg w okolicy zbiornika gazowego. Rozbiórka mokrego zbiornika gazowego za pomocą pracowników wykonujących roboty na wysokości oraz mechanizacji, wraz z wyburzeniem płyty fundamentowej. Rozpalanie i mechaniczna obróbka złomu na nadające się do transportu kawałki. Na wszystkich obiektach wykonano rozbiórkę fundamentów do poziomu -2,0 m poniżej terenu. Wykopy zostały zasypane materiałem z rozbiórki. Nadmiar materiału wywożono na urządzone składowisko.