POLANSKÝ s.r.o.

Orlovská 726/155
Heřmanice, 713 00 Ostrava

info@polansky-sro.cz

REGON/IČ: 26949890
NIP/DIČ: CZ26949890

ePUAP czeski/ID schránky: mk7tw9q

Spółka wpisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sygn. akt C 55633.