REMONT SŁUPÓW WSPORCZYCH

Przedmiot realizacji stanowiło zbudowanie wykonanych z konstrukcji kratowych nowych wsporników oraz fundamentów. Dostarczono również wsporniki i łożyska ślizgowe wraz z nową blachą do otulenia parociągu. Następnie odbyła się rozbiórka istniejących konstrukcji żelbetowych i budowa nowych terenów utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenu.