OBIEKTY ENERGETYCZNE I LINIOWE

W branży energetyki realizujemy remonty linii wysokiego i bardzo wysokiego napięcia, remonty innych sieci – kanalizacji wodnej, sanitarnej, wodociągów, gazociągów, parociągów, przyłączy elektrycznych i przebudowę sieci inżynieryjnych.

Wykonujemy wytyczanie geodezyjne realizowanych robót, zagospodarowanie terenu po zakończeniu robót, wraz ze zbudowaniem terenów utwardzonych, chodników, dróg. Prowadzimy konsultacje z inwestorem, instytucjami państwowymi, zarządcami sieci oraz właścicielami działek i posesji.