LINIA 110KV, HLINSKO – POLIČKA

Wykopy i zbudowanie nowych fundamentów betonowych dla nowej linii bardzo wysokiego napięcia 110 kV.