BUDOWA PARKINGU – CIEPŁOWNIA TRMICE

Przedmiot dzieła stanowiła częściowa rozbudowa istniejącego parkingu i zbudowanie nowej części parkingu. Zakres robót obejmował również zbudowanie oświetlenia publicznego, wraz z dostarczeniem i montażem nowych rogatek. Dla nowej trasy linii elektroenergetycznej (kabla) konieczne było wykonanie wykopu w drodze z przepustem do budynku głównego. W skład zamówienia wchodziły również roboty drobne, jak np. zbudowanie ogrodzenia, sanacja ścian i murów, ostateczne zagospodarowanie terenu.