R ČERVENKA 110-22 KV – OGRODZENIE

Realizacja ogrodzenia wokół całej rozdzielni R Červenka 110/22 kV o długości ok. 520 m, wraz z przeniesieniem kabli bardzo wysokiego napięcia, które znajdowały się w trasie nowego ogrodzenia.