V410/419 DPS

Demontaż słupów nr 115-209 i 215-217 wraz z fundamentami linii V410 i zbudowanie 101 szt. słupów – część nowej linii V410/419 w miejscu słupów pierwotnych linii V410.