TR BAVORYNĚ – NOWA TR 110-22 KV

Realizacja obiektów zewnętrznych w ramach budowy nowej stacji transformatorowej, w szczególności roboty ziemne i zagospodarowanie terenu.