PLZEŇ TR – HTR – NOWA R 110 KV

Przedmiot zamówienia stanowił remont istniejącej stacji transformatorowej wraz ze zbudowaniem nowych stanowisk transformatorów. SO 011 – Podłączenie TR za pomocą kabli 110 kV, SO 200 – Rozbiórka, SO 310 – Zdjęcie humusu, SO 311 – Brutto przygotowanie terenu, SO 320 – Ogrodzenie zewnętrzne, SO 321 – Ogrodzenie ruchowe, SO 322 – Roboty ziemne dla kabli, SO 353 – Roboty ziemne dla uziemienia, SO 360 – Kanalizacja deszczowa, SO 511.1 – Stanowisko transformatorów zadaszone, SO 520 – BSP i rozdzielnia WN, SO 527 – Kanały kablowe i przewody kablowe, SO 690 – Drogi wewnątrzzakładowe.