TTR ŚRODKI DŹWIĘKOCHŁONNE

Przedmiot zamówienia stanowiło obniżenie istniejących emisji hałasu z Ciepłowni Trmice. Od opracowania dokumentacji produkcyjnej konstrukcji stalowych, ekranów akustycznych, projektu instalacji elektrycznej włącznie sterowania zdalnego z dyspozytorni i kodów KKS. Realizacja odbywała się od pierwotnych pomiarów emisji hałasu, dalej wykonano rozbiórkę terenów utwardzonych oraz konstrukcji istniejących, które kolidowały z nową konstrukcją, wykonanie nowych fundamentów, dostawa i montaż konstrukcji stalowych. Na konstrukcjach następnie zamontowano ekrany akustyczne. Roboty wykończeniowe obejmowały roboty elektryczne – oświetlenie, gniazdka, wentylatory i uruchomienie sterowania zdalnego z dyspozytorni włącznie końcowych pomiarów przytłumienia (wyciszenia).