PRZERÓBKI KONCEPCJI ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO SD A.S. – DNT

Zbudowanie nowego zasilania elektrycznego dla SD a.s., DNT obejmujące roboty ziemne, betonowanie, kompletną dostawę i montaż technologii (przewody kablowe, transformatory, dławiki, reaktory, systemy sterujące, szafy rozdzielcze i zabezpieczenie).