STARÉ MÍSTO, TR 110/35KV – REMONT R110, R35

Rozbiórka starej rozdzielni obejmująca również likwidację odpadów, włącznie niebezpiecznych. Wykonanie kanalizacji na terenie całej rozdzielni R110/35 kV. Zbudowanie stanowisk transformatorów T101, T102, włącznie dławików TL 31 oraz TL 32. Wykonanie dróg wewnątrzzakładowych, ogrodzenia, budowa nowej rozdzielni R 110 kV – posadowienie żelbetowych stóp prefabrykowanych i betonowanie masztów bramowych. Zbudowanie nowej rozdzielni R 35 kV. Remont i zmiana dyspozycji istniejącego budynku pomieszczeń wspólnych. Kompletne zagospodarowanie terenu z wysiewem traw.