TR VERNÉŘOV – ZWIĘKSZENIE WYTRZYMAŁOŚCI ZWARCIOWEJ R 110KV

Rozbiórka stóp istniejących, budowa nowych stóp fundamentowych pod technologię, roboty ziemne, sanacja żelbetowych elementów, drobne zagospodarowanie terenu, odnowienie powłok na słupach.