Energetické a liniové stavby

V oblasti energertiky provádíme rekonstrukce vysokého i velmi vysokého napětí a rekonstrukce jiných sítí – splaškových, dešťových, vodovodních řadů, plynovodů, horkovodů, elektropřípojek a přeložek inženýrských sítí.

Provádíme geodetické zaměření provedených prací, úpravu terénu po ukončení prací včetně realizace zpevněných ploch, chodníků a úpravy komunikací. Zajišťujeme konzultace s investorem, se státními institucemi, správci sítí a s vlastníky pozemků.