VVN 110KV, V1133/34 – OPOČÍNEK – ECH – TÝNEC N/L

Kompletne wykonanie robót budowlanych i dostaw w ramach realizacji nowych fundamentów pod maszty, wraz z rozbiórką fundamentów istniejących na całej trasie remontowanego odcinka linii.