NÁCHOD, TR 110 /35 KV – REMONT R110 K

Przeróbki budowlane stacji transformatorowej Náchod TR 110 /35 kV.