LINIA V 134-135 PEČKY

Remont podwójnej napowietrznej linii bardzo wysokiego napięcia V134/V135 Pečky-Čechy střed, słupy 1-66 obejmujące: wyburzenie starych stóp betonowych, demontaż elementów fundamentów pod konstrukcję słupów, zbudowanie nowych fundamentów pod słupy oraz likwidacja odpadu.