Výstavba vedení 110 kV TR Tuchlovice-Lišany

Vybudování nových betonových základů pro novou linii VVN 110kV.