Vedení 110kV, Hlinsko – Polička

Výkop a vybudování nových betonových základů pro novou linii VVN 110kV.