Staré Místo, TR 110/35kV – rekonstrukce R110, R35

Demolice staré rozvodny, včetně likvidace veškerých odpadů včetně nebezpečných. Provedení kanalizace v celém areálu rozvodny R110/35 kV. Výstavba trafostání T101, T102, včetně tlumivek TL 31 a TL 32. Zhotovení areálové komunikace. Provedení vnitřního oplocení. Výstavba nové rozvodny R 110 kV – osazování ŽB prefa patek a betonáže portálových stožáru. Výstavby nové rozvodny R 35 kV. Rekonstrukce a změna dispozice stávající budovy BSP. Kompletní terénní úpravy s následným osevem.