TR Vernéřov – pos. zkrat. odol. R 110kV

Demolice stávajících patek, výstavba nových základových patek technologie, výkopové práce, sanace železobetonu, jemné terénní úpravy, obnova nátěru portálových stožárů.