Vedení V125/126/127 – Čechy Střed – Český Brod

Vybourání a likvidace starých základů, montáž základových dílů, příprava základové jámy, betonáž základů, zřízení uzemnění, terénní úpravy.