Výstavba parkoviště – Teplárna Trmice

Předmětem realizace bylo částečně rozšíření stávajícího parkoviště a výstavby nové části parkoviště. V objemu daných prací byla i výstavba veřejného osvětlení včetně dodání a osazení nových závor. Pro novou trasu elektro vedení bylo nutné provést i výkop přes komunikaci s prostupem do hlavní budovy. Předmětem zakázky byly i drobné práce jako výstavba nového oplocení, sanace zdiva a finální terénní práce.