Instalace dodatečného tepelného zdroje na EDĚ

Výstavba dodatečného tepelného zdroje v EDĚ. Výkopy, Betonáž základů, Montáž OK haly a opláštění. Montáž protipožárních SDK.