Posílení vedení V148/151/152, Vyškov – Most Jih – Komořany

Vybourání a likvidace starých základů, montáž základových dílů, příprava základové jámy, betonáž základů, zřízení uzemnění, terénní úpravy.