V410/419 DPS

Demontáž st. č. 115-209 a 215-217 vč. základů vedení V410 a výstavba 101 ks stožárů – část nového vedení V410/419 v místech původních stožárů vedení V410.