TR Český Brod, oprava stání TR,TL a jímka

Oprava záchytných jímek stanoviště transformátorů a tlumivek v areálu rozvodny TR Český Brod.