VVN 110kV, V1133/34 – Opočínek – ECH – Týnec n/L

Kompletní provedení stavebních prací a dodávek při realizaci nových základů stožárů, včetně demolice stávajících základů v celé trase opravovaného úseku vedení.