Vedení V 134-135 Pečky

Rekonstrukce dvojitého venkovního vedení VVNkV-vedení V134/V135 Pečky-Čechy střed,stožáry č. 1-66 zahrnujícího: rozbití starých bet. patek, demontáž základových dílů stožírových konstrukcí, zbudování nových základů pro stožáry včetně likvidace odpadu.