R Červenka 110-22 kV – oplocení

Realizace vnějšího oplocení podél celé rozvodny R Červenka 110/22 kV v délce cca 520 m, včetně přeložení VVn kabelů nacházejících se v trase nového oplocení.