Plzeň TR – HTR – nová R 110 kV

Předmětem byla rekonstrukce stávající transformační stanice, včetně vybudování nových stanovišť transformátorů. SO 011 – Připojení TR kabely 110kV, SO 200 – Demolice, SO 310 – Sejmutí ornice, SO 311 – Hrubé terénní úpravy, SO 320 – Oplocení venkovní, SO 321 – Oplocení provozní, SO 322 – Oplocení bezpečnostní, SO 330 – Konečná úprava terénu, SO 350 – Zemní práce pro kabely, SO 353 – Zemní práce pro uzemnění, SO 360 – Kanalizace dešťová, SO 511.1 – Stanoviště transformátorů kryté, SO 520 – BSP a rozvodna vn, SO 527 – Kabelové kanály a kabelovody, SO 690 – Vnitřní komunikace