ROBOTY ZIEMNE

Przedstawiamy kompleksową ofertę robót ziemnych – od projektów o małej objętości po zagospodarowanie dużych terenów podczas budowy centrum logistycznych czy budowli liniowych.

Posiadamy koparki, ładowarki, dumpery, manipulatory, spycharki ze sterowanym laserowo GPS, walce wibracyjne oraz kompletny tabor do transportów gabarytowych wraz z osprzętem.

  • Zdjęcie warstwy humusu
  • Wykopywanie i pogłębianie jam i rowów
  • Transport urobku
  • Nasypy zagęszczane i niezagęszczane
  • Wapnienie ziemi
  • Zagospodarowanie terenu