TR LITOMĚŘICE POŁUDNIE R11022KV PRZECIWPOWODZIOWE

Realizacja części budowlanej SO 305 – roboty ziemne dla kabli wysokonapięciowych i kabli NN oraz SO 520 – remont obiektu pomieszczeń wspólnych.