PASKOV WN 194

Roboty ziemne pod maszty nr 1 – 23 wraz z betonowaniem, rozbiórką starych stóp betonowych, wykonaniem montażu konstrukcji i lakierowaniem.