TR CHRÁST, REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Remont kanalizacji deszczowej. Biorąc pod uwagę długość kanalizacji zastosowano technologię bezwykopową UV-liner. Część kanalizacji między studniami nr 1 i nr 2  zamieniono w całości na nową, włącznie studni. Na wszystkich studniach odnowiono oznakowanie ochronne i zmieniono pokrywy na nowe – kompozytowe. Na wylocie kanalizacji wykonano sanację bloków kamiennych.